GO verbindt kennis en belangen van bewoners bij de vormgeving van de Groene Omgeving.

In de relatie met de bewoners en ondernemers is er volgens ons 1 zin die er toe doet: ”we weten al een hoop maar we hebben u nodig om een goede omgeving te maken’. Daar zit alles in: onze kennis doet er toe maar is een halfproduct, GO wil graag dat we daaruit samen iets moois bouwen en de ander echt nodig hebben i.p.v. ‘dat nemen we mee’.
Zo ontwerpen we ook. Wij gaan niet onder de noemer ‘ontwerpend onderzoek’ ophalen en zelf dan het kunstje vertonen, maar GO verbindt zich echt aan de kennis en belangen van anderen. Ons motto is dan ook: In je eentje kun je slechts halfproducten maken en samen maak je iets wat werkt en er toe doet.
Bij GO realiseren we ons maar al te goed dat de betrokkenheid van de omgeving bij ruimtelijke ontwikkelingen steeds crucialer wordt. De impact van een project op de omgeving is immers aanzienlijk, en daarom is het niet alleen belangrijk maar ook logisch om samen met de omgeving in een vroegtijdig stadium de plannen te bespreken, te bediscussiëren en waar mogelijk te verbeteren. Bij GO zien we ‘participatie’ niet als een verplichting, maar eerder als een uitgelezen kans om draagvlak te creëren en meerwaarde toe te voegen aan het project.


DIENSTVERLENING
Participatie kan op vele manieren plaatsvinden, en bij GO stellen we altijd de vraag: wat is het doel van het participatietraject? Is het slechts het delen van informatie en de omgeving informeren, of roepen we de omgeving juist op actief mee te denken in de vormende fase van de plannen? Voor GO is participatie meer dan alleen een avond in een zaaltje organiseren. We streven naar unieke manieren van informeren, intrigeren, betrekken en boeien. Dit kan variëren van excursies voor referenties en interactieve sessies op de planlocatie tot beeldvormende ateliersessies met een ontwikkelgroep.
Als creatief ruimtelijk bureau, willen we het liefst al in een vroeg stadium betrokken zijn en een rol spelen op communicatief vlak. De samensmelting van communicatie en inhoudelijke ruimtelijke kennis stelt ons in staat om de vertaalslag te maken van sociaal-co-creatief naar de uitwerking van een plan waar eenieder zich betrokken bij voelt.
In de afgelopen tijd hebben we voor diverse opdrachtgevers, variërend van grote ontwikkelaars tot particulieren en gemeenten, participatietrajecten georganiseerd. Bij GO beschikken we over een netwerk van adviseurs met ervaring op het gebied van communicatie, strategie, organisatie en uitvoering van participatietrajecten. Samen gaan we op zoek naar de ideale manier om de omgeving te betrekken bij het project. Als opdrachtgever kunt u erop vertrouwen dat we u op een totale manier ontzorgen en het participatietraject zowel organisatorisch als inhoudelijk op een vertrouwde manier uit handen nemen.