Participatie

De leefomgeving biedt veel kansen voor inwonersparticipatie. Of het nu gaat om het meedenken over de herinrichting van de straat, beleid of het actief meedoen, participatie van inwoners en andere organisaties draagt bij aan de leefbaarheid en betrokkenheid. Samen met u kijken we naar de kansen van participatie en hoe we dit kunnen vertalen naar een succesvolle aanpak. Het resultaat is een op de gebruikers afgestemde omgeving  waar samen voor wordt gezorgd.

Inspirerende sessies

We doen dit door inspirerende sessies te organiseren en ludieke werkvormen in te zetten. Het betrekken van inwoners doen we bij voorkeur op de plek waar het om gaat: hun leefomgeving. We bereiken hierdoor een brede afspiegeling en voor inwoners is het laagdrempelig om input te geven.