Advies en beleid

Onze samenleving is continu in beweging. Daarmee veranderen ook de eisen aan wonen, werken en verblijven in de leefomgeving. Groen speelt hierbij een belangrijke rol, mits het tijd en ruimte krijgt om tot wasdom te komen. Een stevig verankerd groenbeleid maakt dit mogelijk. GO helpt  overheden en organisaties bij het maken van bruikbare strategische visies en plannen. Zo maken we samen het groen klaar voor later.